بانک شهر سود 25 درصد

Posted on

بانک شهر سود 25 درصد. این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای سپرده های بانکی غیر قانونی می داند. افزایش عجیب نرخ سود وام مسکن.

نماد بورسی کچاد را در 25 درصد سود تریل می کنند آموزش
نماد بورسی کچاد را در 25 درصد سود تریل می کنند آموزش from tecnicalistman.com

سایر سپرده‌ها سودی حدود ۲۰ درصد دارند. سایر سپرده‌ها سودی حدود ۲۰ درصد دارند. برای این منظور کافیست مبالغ را در کادر مربوطه برحسب تومان وارد نمایید و با کلیک روی گزینه محاسبه، پاسخ.

سپرده کوتاه‌مدت یک ماهه بانک شهر سود ۱۰ درصدی دارد.

برای سپرده‌های ویژه و میلیاردی بانک شهر سود ۲۲ درصد پرداخت می‌کند. برای سپرده‌های ویژه و میلیاردی بانک شهر سود ۲۲ درصد پرداخت می‌کند. بانک‌های پارسیان و ملت نیز همچنان سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند.

پرداخت سود روز شمار 22 درصدی در صندوق آرمان بانک شهر.

همچنین بانک پارسیان نیز برای برخی سپرده های کوتاه مدت این صندوق، سود 24.5 درصد در نظر گرفته و پرداخت می کند و بانک گردشگری نیز به تعدادی از سپرده های کوتاه مدت صندوق زرین شهر، سود 22 درصد می دهد و در یک مورد نیز، سود 25 درصد برای سپرده 200 میلیارد تومانی آنها در نظر گرفته است. بعد از افزایش نرخ تورم شورای پول و اعتبار در بهمن ماه ۹۰ حداکثر نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرد اما بانک‌ها به تدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری در اواخر سال ۹۲ نرخ سود به ۲۵ تا ۲۸ درصد رسید و همین سیاست‌ها موجب شد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک. سپرده گذاران بانک ها با صندوق هایی که در بانک ها تعریف شده می توانند از سود بانکی 25 درصدی برخوردار شوند.

اما این روز‌ها بانک‌ها به اسم طرح‌های خاص سود سپرده‌های خود را حتی تا محدوده ۲۴ درصد افزایش داده‌اند.

اگر کاری با سرمایه‌تان ندارید، می‌توانید سراغ سپرده‌های سه ماه با سود ۱۲ درصدی یا سپرده‌های شش‌ماهه با سود ۱۴ درصدی بروید. طرح آرمان شهر بانک شهر. سرمایه اولیه مشتریان ویژه برای سپرده‌گذاری باید حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد.

افزایش عجیب نرخ سود وام مسکن.

سود 25 درصد بانک آینده anoi قضية تبادل ی میلیون.تومن سپرده بانک.آینده چ قدر سود میده سود 24 درصدی پارسیان و 26 درصدی آینده به سپرده‌های صندوق وابسته به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه. سود سپرده‌ های بانکی بانک شهر.

نرخ سود بین بانکی به کف 4 ماهه رسید.

این درحالی است که روابط عمومی بانک گردشگری به می‌گوید: در تابستان سال 1396 بر اساس مصوب شورای پول و اعتبار نرخ کوتاه‌مدت (روزشمار) سپرده‌ها 10 درصد و نرخ بلندمدت 15 درصد اعلام شد. بورس نیز به تازه‌گی امکانی برای تضمین سود 25 درصدی سرمایه گذاری.

Leave a Reply

Your email address will not be published.